Tag: Deeltjesteller

Deeltjesteller

Per 1 januari 2023 wordt de APK-keuring voor dieselvoertuigen uitgebreid met een verplichte controle op de kwaliteit van de roetfilter met behulp van een nauwkeurige deeltjesteller. Een goed functionerende roetfilter zorgt voor een minimale uitstoot en belasting van het milieu. Met behulp van een nauwkeurige deeltjesteller test, word eenvoudig gemeten hoeveel deeltjes er per cm3 worden uitgestoten en of het roetfilter nog voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

Bij oudere dieselvoertuigen was het door de fabrikant plaatsen van een roetfilter niet verplicht. Enkele fabrikanten van deze voertuigen hebben, uit milieuvriendelijk oogpunt, toch een roetfilter geplaatst. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om het door de fabrikant geplaatste roetfilter uit deze oudere voertuigen te verwijderen. U moet dit dan wel doorgeven aan de RDW.

Wij zijn een erkend APK-keuringsstation, wij zullen dus met ingang van 1 juli 2022 de APK beurten uitvoeren met een controle met de deeltjesteller.
Met deze test stelt een keurmeester vast of aan de nieuwe permanente eisen met betrekking tot deeltjesaantallen wordt voldaan. Deze methode is betrouwbaarder dan de huidige manier van controleren.

Als u wilt weten of een roetfiltercontrole nodig is voor uw auto?
Dan kunt u dat controleren op de RDW website.
U gaat dan naar de RDW kentekencheck. Kijk bij ‘Motor en Milieu’ en vervolgens bij ‘Uitstoot’ achter ‘Af Fabriek Roetfilter APK’. Staat daar een ‘ja’?
Dan wordt vanaf 1 januari 2023 uw roetfilter gecontroleerd met een zogenaamde deeltjesteller. Staat daar een ‘nee’? Dan wordt uw voertuig niet gecontroleerd bij de APK met een deeltjesteller.

Blijkt uw roetfilter stuk? Dan moet u het roetfilter laten repareren of vervangen.
Bij sommige auto’s kunnen de gegevens van het roetfilter worden verwijderd uit het kentekenregister.

Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u altijd bij ons terecht!

Bron: RDW en JN Testapparatuur B.V.